638 Балгабаев Нуртас Нургалиевич — действующий с 29.07.2019 г