info@palata-almaty.kz

178 Буканова Роза Кайратовна -основ.Протокол №37 с 02.12.2020 г