info@palata-almaty.kz

1386 Турганбаев Санжар Тлеужанулы-действующий с 25.07.2022 г